Cluster hakkında bilgi

Yük kaldırma ve taşıma makinaları ile vinç üreticileri odası Cluster Hoisting Devices LTD firmasının oluşturulmasına ön ayak olmuştur. Bu girişim, Odanın 2016 yılı Programının yerine getirilmesinden ibarettir.
Cluster’in amacı “Yük kaldırma ve taşıma tekniği üretimi” branşından faaliyet geliştiren veya branştaki işletmelere yardım eden firmaları, bilimsel örgütleri, ortaklıkları birleştirmektir.
Beklenen sonuç, yeni yapının bu alandaki çalışmaları, girişimleri, katılımcılar arasındaki kooperatifleşmeyi teşvik etmek ve ihracat potansiyellerini artırmak, ayrıca yatırımların genişlemesine ve mal alım satımının fazlalaşmasına, söz konusu branştan firmaların rekabete dayanıklığını ve rantabilitesini arttırmaktır.

Cluster’in Amacı

 • Yük kaldırma, taşıma tekniği alanında piyasa koşullarını ve kalkınma eğilimlerini, teknolojik ve teknik ilerlemeyi araştırmak;
 • Yatırımların genişlemesine ve mal tedavülünün artmasına, ortakların rekabete dayanıklılığının ve rantabilitesinin artmasına katkıda bulunmak;
 • Ortakların, ülke içinde ve yabancı ülkelerde devlet ve kamu kuruluşları önünde ekonomik çıkarlarına yardımda bulunmak; yabancı odalar ve diğer iş kurumları vb. önünde menfaatlerini temsil etmek;
 • Ortaklar arasında iş alanında kooperatifleşmeyi teşvik etmek ve de ihracat potansiyellerini artırmak;
 • Giderlerin azalması ve ek katma değerlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yeni ortak projelerin uygulanmasını teşvik etmek.

Yönetim

гл. ас. д-р Васил Тодоров
Baş Asistan Dr. Vasil Todorov
Yönetici

Üyeler

Branch Chamber of Producers and Traders of Hoists and Cranes

Balkansko Echo Ltd.

Logcon East

Podem Gabrovo Ltd

Skladova Tehnika AD

Tespom AD

Elmot AD

Metalik BCP AD

Bultraf Ltd.

ET Fortuna 1 Hristo Hristov

New Commercial Systems Ltd.

Till Industrial Gabrovo Ltd.

Vivet Trading Ltd.

MV Yantra AD

Institute of Mechanics

Technical University - Gabrovo

Faaliyet

 • Bilişim merkezlerinin örgütlenmesi ve yabancı merkezlerin çalışmalarına katılım;
 • Süreli ve süreli olmayan yayınların yayınlanması;
 • Bulgar ve uluslar arası firma, adres, marketing, fiyat ve diğer hukuki, ekonomik ve ticari bilişime ve bilgi verilerine dair bilişim sistemlerine katılım;
 • Yurt içinde ve yabancı ülkelerde konferans, seminer, sempozyum, uzman görüşmeleri ve yuvarlak masa toplantılarını organize etmek;
 • Eğitim, uzmanlaşma ve yeniden uzmanlaşma öğretimlerini organize etmek;
 • Yurt içinde ve yabancı ülkelerde uzmanlaşmış sergilere katılımı organize etmek;
 • Sermaye yatırımları ve en efektif şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler konusunda bilir kişileri sunmak;
 • Danışmanlık ve tercüme hizmetleri sunmak;
 • Marketing araştırmaları yapmak;
 • İç ve uluslar arası programlar tarafından finanse edilen projelere katılımı organize etmek;
 • Teknoloji transferi ve yenilikçi teknolojilerin uygulanmasını organize etmek.


Proje: BG16RFOP002-2.009-0011-C01 “Cluster Yük Kaldırma ve Taşıma Tekniğinin gelişmesi ve enternasyonalizasyonu”
Ana amaç: İşbu projenin genel amacıCluster Yük Kaldırma ve Taşıma Tekniğinin gelişmesi ve enternasyonalizasyonu sayesinde Kuzey Merkez Bölgesinde yük kaldırma ve taşıma tekniği üreticileri ve tüccarlarının rekabete dayanıklılığını artırmak ve ihracat potansiyellerini teşvik etmektir”.
Projenin başlangıç tarihi: 06.11.2017
Projenin sona ermesi tarihi: 06.05.2019
Projenin toplam değeri: 388 808,00 Leva, bunun 264 389,44 levası , Avrupa tarafından finanse edilmektedir, 46 656,96 levası ulusal öz finansmandır

İşbu proje Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonun desteği aracılığı ile Avrupa Operatif “Yenilikçilik ve Rekabete dayanıklılık” 2014-2020 programının ve Bulgaristan Cumhuriyeti ulusal bütçesinin eşfinansmanı sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Temaslar

Sofya şehri 1058, “Iskar” Sok. No 9 ( Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası binası)

+359 2/8117 457; +359 2/8117600

+359 2/987 32 09


Gabrovo şehri 5300, “Bryanska” Sok. No 30

+359 886 65 60 06


office@hoists-bulgaria.com

www.hoists-bulgaria.com